» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล
จำนวนผู้เข้าชม : 5,125 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ย. 2566

กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนเทพมิตรศึกษา