» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมกีฬาสีระดับ ม.1-ม.3
จำนวนผู้เข้าชม : 4,770 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ส.ค. 2566

 กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนเทพมิตรศึกษา