» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรม “Inspiration for the future”
จำนวนผู้เข้าชม : 1,851 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2566

 นักเรียนโครงการพิเศษ SME กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาแนวทางการทำงานของอาชีพวิศวกรไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณการบรรยายให้ความรู้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช