» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งตารางสอบวัดผล ประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับประถมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 9,100 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2566

 แจ้งตารางสอบวัดผล ประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1/2566  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ระหว่างวันที่ 27-29  กันยายน  2566