» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งตารางสอบวัดผล ประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 9,338 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2566

 แจ้งตารางสอบวัดผล ประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1/2566  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2566