» กิจกรรมของโรงเรียน » พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนผ่านค่าย 1 สอวน
จำนวนผู้เข้าชม : 8,201 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 พิธีมอบทุนการศึกษา และแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกสู่ค่าย 1 สอวน. โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา โดยนายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 5000 บาท เพื่อแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา