» กิจกรรมของโรงเรียน » พีธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน "เรียนดีเยี่ยม" ปีการศึกษา 2566
จำนวนผู้เข้าชม : 826 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียน "ดีเยี่ยม" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566