» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบ ห้องสอบ และตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เฉพาะระดับชั้น "มัธยมศึกษาปีที่ 3" โดยกำหนดสอบวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนผู้เข้าชม : 3,144 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2567

 ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบ ห้องสอบ และตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เฉพาะระดับชั้น "มัธยมศึกษาปีที่ 3" โดยกำหนดสอบวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567

 

หมายเหตุ ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 กำหนดสอบวันอังคารที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบในโอกาสต่อไป