» กิจกรรมของโรงเรียน » กลุ่มบริหารงานมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ เวทีและลานอเนกประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม : 2,563 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2567

กลุ่มบริหารงานมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ เวทีและลานอเนกประสงค์  โดย บาทหลวงอมรเทพ สุริปะ ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นผู้กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3