» กิจกรรมของโรงเรียน » ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น อ.1 และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น อ.2-อ.3 ปีการศึกษา 2567
จำนวนผู้เข้าชม : 13,035 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2567

 วันที่ 27 เมษายน 2567 ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นเด็กเล็ก , อนุบาล 1 และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น อ.2-อ.3 ณ ห้องประชุมฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านค่ะ