» กิจกรรมของโรงเรียน » บาทหลวงอมรเทพ สุริปะ ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมขอพรเปิดปีการศึกษา และพิธีระลึกคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน ให้กับนักเรียน และคณะครูระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม : 2,302 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2567