» กิจกรรมของโรงเรียน » บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมขอพรเปิดปีการศึกษา และพิธีระลึกคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน ให้กับนักเรียน และคณะครูระดับประถมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 2,321 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2567