» กิจกรรมของโรงเรียน » คณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหาร และงานประกันคุณภาพของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 1,670 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2567