» กิจกรรมของโรงเรียน » ตัวแทนคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | หลักสูตรแผนการเรียน HTR (ห้องเรียนการงานอาชีพ) เข้าร่วมกิจกรรมบริการตัดผมฟรี
จำนวนผู้เข้าชม : 733 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2567

 วันนี้ (6 มิถุนายน 2567) ตัวแทนคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | หลักสูตรแผนการเรียน HTR (ห้องเรียนการงานอาชีพ) เข้าร่วมกิจกรรมบริการตัดผมฟรี โดยแผนกตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะดี มีจิตสาธารณะ สร้างภาวะผู้นำ

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี