» กิจกรรมของโรงเรียน » นักเรียนโครงการพิเศษ SME ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม inspiration for the future เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำงานของอาชีพวิศวกรไฟฟ้า และอาชีพทันตแพทย์
จำนวนผู้เข้าชม : 1,196 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2567

 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นักเรียนโครงการพิเศษ SME ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม "inspiration for the future" เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำงานของอาชีพวิศวกรไฟฟ้า และอาชีพทันตแพทย์ รวมถึงเป็นการปลูกฝันกระบวนการการเลือกอาชีพในฝัน เป็นแนวทางในอนาคตของนักเรียนต่อไป ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ คลีนิคทันตกรรมมอร์แดนเดนท์