» ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดการรับหนังสือเรียนฟรี / จำหน่ายหนังสือเพิ่มเติม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 27,150 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563

กำหนดการรับหนังสือเรียนฟรี / จำหน่ายหนังสือเพิ่มเติม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ส่วนสมุดนักเรียนรับได้ช่วงเปิดภาคเรียนค่ะ)

**หมายเหตุ** ในส่วนของหนังสือเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษานั้น ตอนนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าหนังสือเรียนยังมาไม่ครบ หากหนังสือมาครบแล้วทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ