» ข่าวประชาสัมพันธ์ » เรียนออนไลน์ทางโทรทัศน์ได้ตามนี้ครับ KU-Band คือจานทึบ (เช่นจาน true) C-Band คือจานตะแกรง (เช่นจาน PSI)
จำนวนผู้เข้าชม : 19,237 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2563

ผู้ปกครองหรือนักเรียนอาจไม่สามารถเรียนออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก ท่านสามารถรับชมทางโทรทัศน์ได้ตามนี้ครับ KU-Band คือจานทึบ (เช่นจาน true) C-Band คือจานตะแกรง (เช่นจาน PSI)