» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธฺิ์สอบวัดศักยภาพ เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวนผู้เข้าชม : 19,347 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563