» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แนวปฎิบัติสำหรับการสอบวัดศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
จำนวนผู้เข้าชม : 38,105 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563

แนวปฎิบัติสำหรับการสอบวัดศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 #ขอให้ปฏิบัติตามนี้เพื่อห่างไกลCOVID-19นะคะ