» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 46,139 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563


โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ชั้นเรียน ห้องเรียน
-ชั้นเด็กเล็ก -ห้องเด็กเล็ก 1
  -ห้องเด็กเล็ก 2
-ชั้นอนุบาล1 -ห้อง อ.1/1
  -ห้อง อ.1/2
  -ห้อง อ.1/3
-ชั้นอนุบาล2 -ห้อง อ.2/1
  -ห้อง อ.2/2
  -ห้อง อ.2/3
  -ห้อง อ.2/4
  -ห้อง อ.2/5
-ชั้นอนุบาล3 -ห้อง อ.3/1
  -ห้อง อ.3/2
  -ห้อง อ.3/3
  -ห้อง อ.3/4
  -ห้อง อ.3/5
  -ห้อง อ.3/6
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ห้อง ป.1/1
  -ห้อง ป.1/2
  -ห้อง ป.1/3
  -ห้อง ป.1/4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -ห้อง ป.2/1
  -ห้อง ป.2/2
  -ห้อง ป.2/3
  -ห้อง ป.2/4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -ห้อง ป.3/1
  -ห้อง ป.3/2
  -ห้อง ป.3/3
  -ห้อง ป.3/4
  -ห้อง ป.3/5
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -ห้อง ป.4/1
  -ห้อง ป.4/2
  -ห้อง ป.4/3
  -ห้อง ป.4/4
  -ห้อง ป.4/5
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -ห้อง ป.5/1
  -ห้อง ป.5/2
  -ห้อง ป.5/3
  -ห้อง ป.5/4
  -ห้อง ป.5/5
  -ห้อง ป.5/6
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 -ห้อง ป.6/1
  -ห้อง ป.6/2
  -ห้อง ป.6/3
  -ห้อง ป.6/4
  -ห้อง ป.6/5
  -ห้อง ป.6/6
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -ห้อง ม.2/1
  -ห้อง ม.2/2
  -ห้อง ม.2/3
  -ห้อง ม.2/4
  -ห้อง ม.2/5
  -ห้อง ม.2/6
  -ห้อง ม.2/7
  -ห้อง ม.2/8
  -ห้อง ม.2/9
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -ห้อง ม.3/1
  -ห้อง ม.3/2
  -ห้อง ม.3/3
  -ห้อง ม.3/4
  -ห้อง ม.3/5
  -ห้อง ม.3/6
  -ห้อง ม.3/7
  -ห้อง ม.3/8
  -ห้อง ม.3/9
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -ห้อง ม.5/1
  -ห้อง ม.5/2
  -ห้อง ม.5/3
  -ห้อง ม.5/4
  -ห้อง ม.5/5
  -ห้อง ม.5/6
  -ห้อง ม.5/7
  -ห้อง ม.5/8
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 -ห้อง ม.6/1
  -ห้อง ม.6/2
  -ห้อง ม.6/3
  -ห้อง ม.6/4
  -ห้อง ม.6/5
  -ห้อง ม.6/6
  -ห้อง ม.6/7
  -ห้อง ม.6/8
  -ห้อง ม.6/9