» กิจกรรมของโรงเรียน » โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม : 9,121 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ส.ค. 2563

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ร่วมพิธีเปิด"โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓" วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี