» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับปฐมวัย
จำนวนผู้เข้าชม : 16,039 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ผอ. ชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเป็นประธานในพิธี ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร ผู้ปกครองของ ด.ช. สุประวีณ์ พัฒนนิกร เข้าของธุรกิจ H.G.Group สุราษฎร์ธานี มาเป็นตัวแทนคุณแม่ และมอบทุนการศึกษาจำนวน 3000 บาท ให้แก่ ด.ญ. กรรณิการ์ วิเชียรจินดา อ. 2/3 ด.ญ. วริศรา กลิ่นมาลัย อ.3/5 ด.ช. วีรพล โมสิกะ อ.3/2