» กิจกรรมของโรงเรียน » โรงเรียนพลังงานชุมชน
จำนวนผู้เข้าชม : 9,186 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงาน และวิธีการใช้งานเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ให้กับนักเรียนต้นแบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก    นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาส่งมอบเทคโนโลยีประหยัดพลังงานให้กับโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ตามกิจกรรมโรงเรียนพลังงานชุมชน (ปี 2562) “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน” ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา