กิจกรรมของโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ น้องชายเพชร เด็กชายรุ่งรดิษ พันธุ์สวัสดิ์ ผ่านการคัดเลือกบรรพชาสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 10 เข้ารอบเป็น 1 ใน 12 คน จากเยาวชนทั่วประเทศ
04 เม.ย. 2567
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกพร นาคมณี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) เทควันโดพุมเซ่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
29 มี.ค. 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2567
29 มี.ค. 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ได้คะแนนเต็ม 80 คะแนนขึ้นไป จากการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566
27 มี.ค. 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566
27 มี.ค. 2567
วันที่ 22 -24 มี.ค 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนร่วมโครงการเยาวชนนักพูดต้านการทุจริตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี
25 มี.ค. 2567
วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าราวมอบรม "หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"
22 มี.ค. 2567
กิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย TCAS67
11 มี.ค. 2567
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4
06 มี.ค. 2567
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
04 มี.ค. 2567
คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมส่งความสุขวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้อำนวยการชาญชัย ชื่นพระแสง ขอให้พระอวยพรให้ ผอ. มีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ
01 มี.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ เวทีและลานอเนกประสงค์
27 ก.พ. 2567
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
22 ก.พ. 2567
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
19 ก.พ. 2567
พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
19 ก.พ. 2567
โชว์เล่านิทานเรื่อง มาลดขยะกันเถอะ จากน้องข้าวฟ่าง ด.ญ.ศณัศณัญย์ กุศลชู อ.3/2
16 ก.พ. 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน
08 ก.พ. 2567
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจาก นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567
05 ก.พ. 2567
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย”
05 ก.พ. 2567
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล
01 ก.พ. 2567
นีกเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต
01 ก.พ. 2567
กลุ่มบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มงานจิตตาภิบาลและกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
30 ม.ค. 2567
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวธรรมทูตระดับชาติ
29 ม.ค. 2567
ตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 14
29 ม.ค. 2567
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ "เรื่อง สัญญาณไฟจราจร ป้ายสัญลักษณ์จราจร ความปลอดภัยในการข้ามถนน การปฏิบัติตนในการนั่งและขับขึ่ยานพาหนะ
26 ม.ค. 2567
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
25 ม.ค. 2567
จัดกิจกรรมหนูน้อยวัยใสหัวใจคุณธรรม
25 ม.ค. 2567
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้ารับการอบรมมารยาทไทย เพื่อปลูกฝังมารยาทไทย
25 ม.ค. 2567
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25 ม.ค. 2567
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต
22 ม.ค. 2567
"วัคซีนไซเบอร์ ครูไซเบอร์จิ๋ว"
22 ม.ค. 2567
ประมวลภาพกิจกรรมระดับประถมศึกษา “การแข่งขันคิดเลขเร็วชิงแชมป์สายชั้น ครั้งที่ 5”
22 ม.ค. 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 วันครูแห่งชาติ 2567
17 ม.ค. 2567
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
17 ม.ค. 2567
ศึกษาธิการจังหวัดระนอง พร้อมคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
08 ม.ค. 2567
กิจกรรมคริสต์มาส 2023
22 ธ.ค. 2566
เปิดโลกวิชาการเทพมิตรศึกษา
24 พ.ย. 2566
ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทย์-คณิต ระดับ ม.1 ห้องเรียน MSR
03 พ.ย. 2566
พีธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน "เรียนดีเยี่ยม" ปีการศึกษา 2566
31 ต.ค. 2566
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนผ่านค่าย 1 สอวน
31 ต.ค. 2566
กิจกรรม “Inspiration for the future”
18 ก.ย. 2566
อบรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต (ด้านเพศศึกษา)
11 ก.ย. 2566
กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล
01 ก.ย. 2566
ลงนามทำสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีน (MOU)
23 ส.ค. 2566
กิจกรรมกีฬาสีระดับประถมศึกษา
17 ส.ค. 2566
กิจกรรมกีฬาสีระดับ ม.4-ม.6
10 ส.ค. 2566
กิจกรรมกีฬาสีระดับ ม.1-ม.3
08 ส.ค. 2566
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
07 ส.ค. 2566
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
27 ก.ค. 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
27 ก.ค. 2566
อบรม “มาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100%”
03 ก.ค. 2566
บริจาคโลหิต
29 มิ.ย. 2566
โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาภายใต้ระบบ Smart School
19 มิ.ย. 2566
ตรวจเยี่ยมติดตามแผนงานด้านความปลอดภัย และสวัสดิการของนักเรียนในสถานศึกษา
19 มิ.ย. 2566
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
22 ก.พ. 2566
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
21 ก.พ. 2566
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
30 ม.ค. 2566
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
20 ม.ค. 2566
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.6
19 ม.ค. 2566
วจนพิธีกรรมเปิดอาคาร และเสกอาคารโยเซฟ
16 ม.ค. 2566
กิจกรรมวันครู
16 ม.ค. 2566
กิจกรรมฉลองคริสต์มาส 2022
23 ธ.ค. 2565
อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการชั้นเรียนและพฤติกรรมด้วยวินัยเชิงบวก
29 ต.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ
28 ต.ค. 2565
อบรม "การพัฒนาสมรรถนะการอ่านด้วยเทคนิคขั้นบันได 6 ขั้น"
27 ต.ค. 2565
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
20 ก.ย. 2565
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 (ปีที่ 5 ติดต่อกัน)
13 ก.ย. 2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสรรหาผู้ปกครองเครือข่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
10 ก.ย. 2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อสรรหาผู้ปกครองเครือข่ายระดับประถมศึกษา
27 ส.ค. 2565
กิจกรรมกีฬา กรีฑาสี ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
26 ส.ค. 2565
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย๑๐๐เปอร์เซ็นต์และการเดิทข้ามทางม้าลาย
22 ส.ค. 2565
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 2565
กิจกรรมกีฬา-กรีฑาสี ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565
19 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 2565
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายและโทษของการใช้สิ่งเสพติด
10 ส.ค. 2565
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง และโทษของกัญชา หรือกัญชง และบุหรี่ไฟฟ้า
10 ส.ค. 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 ก.ค. 2565
รับมอบป้าย Clean Food Good Taste พร้อมใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565
23 ก.ค. 2565
อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผู้รับผิดชอบ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
23 ก.ค. 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3 6/7 และ6/9 จัดกิจกรรม CIRCULÉ CAMP โดยเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการแข่งขัน YOUTH SDGs GOAL12การสร้างรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
18 ก.ค. 2565
โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบทอดประเพณีวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยจัดให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ
18 ก.ค. 2565
บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ประธานมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พนักงาน บันทึกเทปโทรทัศน์ รา
18 ก.ค. 2565
ประชุมปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา We are one Taem "ปรับเพื่อก้าว"
03 ก.ค. 2565
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
23 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา
16 มิ.ย. 2565
วจนพิธีกรรมขอพรเปิดปีการศึกษา 2565 และระลึกถึงพระคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน
31 พ.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะ รูปแบบ และกระบวนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
12 พ.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรวิชาการทางการลูกเสือ
10 พ.ค. 2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
07 พ.ค. 2565
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารโยเซฟ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
18 เม.ย. 2565
ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6 เด็กหญิงจิญาพัฒน์ ตันติกิตติชัยกุล (น้องเชียร์)ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
04 เม.ย. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนที่มีความสามรถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล
31 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
31 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
31 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
31 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
29 มี.ค. 2565
โรงเรียนเทพมิตรศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เรียงลำดับตามลำดับคะแนนจำนวน 204 คน
28 มี.ค. 2565
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปภังกร คุ้มภัย และ เด็กชายคณัสพิสิษฐ์ ยี่สิ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็มจากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
24 มี.ค. 2565
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษาที่อายุตามเกณฑ์การรับวัคซีนโควิด-19 แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี ณ ชั้น 3 ห้างสหไทยการ์เด
15 มี.ค. 2565
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณ"ศิษย์เก่าเทพมิตร 27 และเพื่อน" ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ❤ "มอบกล้องจุลทรรศน์ Digital จำนวน 1 เครื่อง และ ทีวี LED 50 นิ้ว 1 เครื่อง ให
11 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทค
09 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา "ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเ
09 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
09 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา "ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา"
09 มี.ค. 2565
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ในการแข่งขัน “โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
04 มี.ค. 2565
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเรียนรู้ในสภาพจริง
01 มี.ค. 2565
นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย อาจณรงค์ พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
21 ก.พ. 2565
โรงเรียนเทพมิตรศึกษาขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
11 ก.พ. 2565
"โครงการสานพลัง เมืองคนดี ก้าวข้ามโควิด-19" Kick off วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
04 ก.พ. 2565
รางวัลเด็กดีศรีนครสุราษฎร์ฯ
20 ม.ค. 2565
นักเรียนเทพมิตรคว้าแชมป์จักรยานประเภทลู่ ระดับนานาชาติ
18 พ.ย. 2564
นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
11 พ.ย. 2564
อบรมครูแกนนำ “การตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ ATK”
10 พ.ย. 2564
ตรวจประเมินความพร้อมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on-site)
10 พ.ย. 2564
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
05 พ.ย. 2564
อบรมสัมมนา เรื่อง “ร่วมกันมองให้ไกลออกไปใน Global Compact on Education เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง”
05 พ.ย. 2564
ครูและบุคลากรร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปกป้องคุ้มครอง
28 ต.ค. 2564
ผ่านการประเมินรอบที่ ๓ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
27 ต.ค. 2564
อบรมครูระดับปฐมวัย ห้องเรียนแห่งความสุข
25 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
07 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
23 ก.ย. 2564
ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ มาตรวจพิจารณา ความเหมาะสมของห้องเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
20 ก.ย. 2564
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
30 มี.ค. 2564
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
27 มี.ค. 2564
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
20 มี.ค. 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐาน ระดับ ป.3 และ ป.6
12 มี.ค. 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐาน ระดับ ป.1-ป.2
11 มี.ค. 2564
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 "
06 มี.ค. 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและทัศนศึกษาฐานการเรียนรู้ ป.4-ป.5
05 มี.ค. 2564
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
03 มี.ค. 2564
รางวัลครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
02 มี.ค. 2564
กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วย
01 มี.ค. 2564
กิจกรรม English Camp ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
25 ก.พ. 2564
กิจกรรมวันมาฆบูชาและบำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษา
25 ก.พ. 2564
การฝึกภาคสนามออนไลน์ นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 และ ปี 3
17 ก.พ. 2564
กิจกรรมทัศนศึกษาตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-5
12 ก.พ. 2564
ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ
05 ก.พ. 2564
ประกวดมารยาทไทย
02 ก.พ. 2564
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ และความเข้าใจในกลุ่มเยาวชน และนักศึกษาวิชาทหาร
27 ม.ค. 2564
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ให้โรงเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
17 ม.ค. 2564
กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
17 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ครั้งที่ 2/2563
16 ธ.ค. 2563
พิธีประดับเข็ม
09 ธ.ค. 2563
กิจกรรม Back to school
09 ธ.ค. 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙
07 ธ.ค. 2563
อบรมกฎหมายจราจรเบื้องต้น และอาสามัครจราจร
28 พ.ย. 2563
กิจกรรมวันน้อมรำลึกคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน
16 พ.ย. 2563
กิจกรรมบริจาคโลหิต
02 พ.ย. 2563
ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 ต.ค. 2563
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2563
29 ต.ค. 2563
ประกวดมารยาทไทย ระดับอนุบาล
28 ต.ค. 2563
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1
22 ต.ค. 2563
จิตอาสา ... ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะริมชายหาด
15 ต.ค. 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 2563
กิจกรรม English Camp ระดับอนุบาล 1 - 3
06 ต.ค. 2563
โครงการสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
23 ก.ย. 2563
กิจกรรมธรรมะปฐมวัย และกิจกรรมหนูน้อยวัยใสหัวใจคุณธรรม
22 ก.ย. 2563
กิจกรรม "วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ"
21 ก.ย. 2563
สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 ก.ย. 2563
โรงเรียนพลังงานชุมชน
20 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับปฐมวัย
11 ส.ค. 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
11 ส.ค. 2563
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓
07 ส.ค. 2563
กิจกรรมบริจาคโหลิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
03 ส.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เวทคณิต ศาตร์แห่งการคิดเลขเร็ว"
11 ก.ค. 2563
มาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
01 ก.ค. 2563
กิจกรรม "Happy School น้ำดื่มเพื่อน้อง" เพื่อดูแลคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้
30 มิ.ย. 2563
อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขอนามัยในการป้องกันโรคโควิด 19
23 มิ.ย. 2563
การตรวจ ติดตาม เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
16 มิ.ย. 2563