คำขวัญ
จำนวนผู้เข้าชม : 102,215 ครั้ง

คำขวัญ

                     วันรับเทียบวิทยฐานะ ไม่ใช่การถึงสถานีปลายทางในการเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นการรับรองว่า โรงเรียนนั้นๆ มีเครื่องมือพร้อม เพื่อนนำนักเรียนให้ลุถึงเป้าหมายแห่งการศึกษาได้ ขณะที่พวกเธอ นักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กำลังยินดีขอให้พวกเธอระลึกถึงคติพจน์ฝรั่งเศส ที่ว่า

                     ศักดิ์ศรีบังคับ ยิ่งเราเกิดมาในตระกูลสูงเพียงใด ก็ต้องละเว้นกิจการทุกอย่างที่ไม่สมเกียรติ ทำแต่กิจการที่สมฐานะ ยิ่งเราเป็นนักเรียนเทพมิตรศึกษา ก็ต้องทำตนให้สมกับการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ทั้งด้านการศึกษา ศีลธรรม และพลานามัย

 

                                                                                                                                                   ป.คาเร็ตโต

 

คติพจน์

"พ่อแม่ให้ชีวิต  เทพมิตรให้การศึกษา"

 

ปรัชญา

"ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม"

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

"มีวินัย ซื่อสัตย์ รักและเมตตา"

 

สีประจำโรงเรียน

สีแดง และ สีน้ำเงิน