ติดต่อเรา
จำนวนผู้เข้าชม : 113,550 ครั้ง

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ที่อยู่ : 317 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7727 2061
โทรสาร : 0 7728 8485
Website : www.thepmitr.ac.th
E-mail : thepmitrsuksaschool@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/thepmitr.ac.th  

แผนผังโรงเรียน