HTML tutorial

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติ มอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีเมืองสุราษฎร์” ปีที่ 2 เนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี 2567 สาขาการศึกษาและวิชาการ ให้แก่นายชนาธิป ชูเชิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี.