» กิจกรรมของโรงเรียน » จิตอาสา ... ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะริมชายหาด
จำนวนผู้เข้าชม : 13,137 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2563

 วันที่ 15 ต.ค. 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มที่ใจเรา" จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะริมชายหาด ในท้องที่ อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.ดอนสัก