» กิจกรรมของโรงเรียน » ประกวดมารยาทไทย ระดับอนุบาล
จำนวนผู้เข้าชม : 22,896 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2563

 วันที่ 28 ตุลาคม 2563  กลุ่มบริหารงานปฐมวัยจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เนื่องในงานสัปดาห์รักษ์วิถีไทย ปีการศึกษา 2563 ณ  แผนกอนุบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา