» กิจกรรมของโรงเรียน » รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 24,045 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2563

 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายบุนยธร  สุนทร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  และนายเดชา ไทยมานิตย์  เป็นตัวแทนผู้บริหาร  เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 จากนายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ  ห้องประชุมเมืองคนดี   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี