» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันน้อมรำลึกคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 34,550 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2563

 วันที่ 16 พฤศจิกายน  2563  กลุ่มบริหารงานปฐมวัย จัดกิจกรรมวันน้อมรำลึกคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน พระคุณเจ้าเปโตร  คาเร็ตโต  โดยมีบาทหลวงอมรเทพ  สุริปะ เป็นประธารประกอบวจนพิธี ณ แผนกอนุบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา