» กิจกรรมของโรงเรียน » เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ให้โรงเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 29,404 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2564

 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2564 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ให้โรงเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา