» กิจกรรมของโรงเรียน » รางวัลครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
จำนวนผู้เข้าชม : 54,756 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2564

 วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางปิยธิดา  ทองปลูก ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมบรรจงบุรี