» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐาน ระดับ ป.1-ป.2
จำนวนผู้เข้าชม : 54,875 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2564

วันที่ 11  มีนาคม  2564  กลุ่มบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนี้ฐานทำกิ๊บติดผม / ฐานปลานำโชค / ฐานปั้นตุ๊กตาดินเกาหลี / ฐานทำขนมบัวหิมะ และฐานทำคัพเค้ก ณ อาคารโยเซฟ แผนกประถม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา