» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐาน ระดับ ป.3 และ ป.6
จำนวนผู้เข้าชม : 56,385 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2564

 วันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 6  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนี้ ฐานทำสายคล้องแมส / ฐานทำขนมถังแตก / ฐานทำคัพเค้ก / ฐานทำไข่เค็ม และฐานทำผัดไทย ณ อาคารโยเซฟ แผนกประถม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา