» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
จำนวนผู้เข้าชม : 60,710 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2564

 วันที่ 20 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยมีวิทยากรจากค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้กับลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา