» กิจกรรมของโรงเรียน » โรงเรียนเทพมิตรศึกษา รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
จำนวนผู้เข้าชม : 50,159 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ให้แก่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา