» กิจกรรมของโรงเรียน » ผ่านการประเมินรอบที่ ๓ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
จำนวนผู้เข้าชม : 45,716 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564

 ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ผ่านการประเมินรอบที่ ๓ "บ้านนักวิทยาศาสตร์" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๗ จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา