» กิจกรรมของโรงเรียน » รางวัลเด็กดีศรีนครสุราษฎร์ฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 34,554 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565

โรงเรียนเทพมิตรศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา ธรรมิกะ และเด็กชายกฤตภาส เพชรรัตน์ ที่ได้รับรับประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “เด็กดีศรีนครสุราษฎร์ฯ” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 จากนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565