» กิจกรรมของโรงเรียน » "โครงการสานพลัง เมืองคนดี ก้าวข้ามโควิด-19" Kick off วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 40,124 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ก.พ. 2565