» กิจกรรมของโรงเรียน » นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย อาจณรงค์ พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 31,831 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2565