» กิจกรรมของโรงเรียน » ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา "ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา"
จำนวนผู้เข้าชม : 24,681 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มี.ค. 2565

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา "ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา"