» กิจกรรมของโรงเรียน » ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทค
จำนวนผู้เข้าชม : 40,507 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มี.ค. 2565

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา "ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (S.M.T.) และโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.) โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี