» กิจกรรมของโรงเรียน » ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
จำนวนผู้เข้าชม : 38,005 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2565

 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป????❤