» กิจกรรมของโรงเรียน » ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
จำนวนผู้เข้าชม : 51,557 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2565

 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ????❤