» กิจกรรมของโรงเรียน » ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
จำนวนผู้เข้าชม : 43,846 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป