» กิจกรรมของโรงเรียน » ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนที่มีความสามรถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล
จำนวนผู้เข้าชม : 49,337 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2565

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนที่มีความสามรถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอ