» กิจกรรมของโรงเรียน » พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารโยเซฟ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 47,405 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 เม.ย. 2565

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีนี้