» กิจกรรมของโรงเรียน » รับมอบป้าย Clean Food Good Taste พร้อมใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 33,355 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คุณครูบุนยธร สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้ารับมอบป้าย Clean Food Good Taste พร้อมใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565 เป็นโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEVELOPMENT ประจำปี พ.ศ.2565 จาก นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี