» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย๑๐๐เปอร์เซ็นต์และการเดิทข้ามทางม้าลาย
จำนวนผู้เข้าชม : 51,414 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2565

วันที่ 22 สิงหาคม  2565 นายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครู และนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และการเดินข้ามทางข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ณ บริเวณจุดทางข้าม (ทางม้าลาย) หน้าโรงเรียนเทพมิตรศึกษา